Stelling

"Kantoortuinen maken mensen a-socialer."

View en reageer
Een werkplek die werkt

Doe de werkplekchecker!

Hoe geef je leiding…

... aan al die Nieuwe Werkers

Gratis e-mailnieuwsbrief

Elke twee weken in uw inbox?

Partners
HomeAchtergrondLaat de Wet Flexibel Werken uw personeel beter functioneren?

Achtergrond

Laat de Wet Flexibel Werken uw personeel beter functioneren?

Sinds 1 januari 2016 hebben we de Wet flexibel werken. Doel daarvan is om medewerkers beter hun werk en privézaken beter te laten afstemmen om zo beter te kunnen functioneren. Hoe werkt dat?

Op basis van de Wet flexibel werken (Wfw) kunnen uw medewerkers u vragen om hun contractuele arbeidsduur aan te passen. Dat mag u alleen weigeren bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ernstige problemen voor veiligheid, werkrooster, financiën, organisatie of de bedrijfsvoering.

Werken op afstand

De Wfw geeft uw medewerkers ook het recht om een verzoek bij u in te dienen voor een wijziging van hun arbeidsplek. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ze enkele dagen per week thuis willen werken. U mag dit weigeren, maar alleen na overleg met de werknemer. Let er overigens op dat de werknemer bij thuiswerken een werkplek heeft die voldoet aan de arbowetgeving.

Werkrooster

Daarnaast kunnen medewerkers u vragen om hun werkrooster aan te passen als ze andere werktijden willen. Ook dit mag u alleen afwijzen bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Bij aanpassing van de arbeidstijd hoeft het niet te gaan om minder of meer werken door werknemers. Het kan ook inhouden dat ze hun werk beter willen laten aansluiten op hun privé-omstandigheden.

Schriftelijke aanvraag

Medewerkers moeten een aanpassing van arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats minstens twee maanden voor het ‘beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing’ schriftelijk bij u aanvragen. Hierbij moeten ze de ingangsdatum en de aard en omvang van de gewenste wijziging melden. Ook moeten ze op de beoogde ingangsdatum minimaal 26 weken bij u in dienst zijn.

Tijdig doorgeven

U moet uiterlijk een maand voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk aan de medewerker doorgeven of u al dan niet instemt met de aanpassing. Bij een afwijzing moet u de reden aangeven. Reageert u niet voor de beoogde ingangsdatum op het verzoek van de werknemer dan gaat de wens van de werknemer zonder meer in.

Toestemming voor minder of meer werken moet u altijd schriftelijk bevestigen. Het gaat dan namelijk om een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Heeft u een schriftelijke aanvraag afgewezen of ingewilligd dan moet uw werknemer een jaar wachten om een nieuw verzoek te kunnen doen. Wanneer de werknemer het niet eens is met de beslissing, kan hij naar de rechter stappen.

Afwijkende regels

Geldt er een cao voor uw branche dan doet u er goed aan te kijken of deze afwijkende regels bevat. Dit is namelijk toegestaan, zolang deze regels betrekking hebben op vermeerdering van de arbeidsduur of wijziging van de arbeidsplaats of de werktijd. Geldt er geen cao of bevat deze geen regeling dan kunt u hierover ook schriftelijke afspraken maken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Uitzonderingen

De Wet flexibel werken geldt niet als u minder dan tien werknemers heeft. U moet dan zelf een regeling treffen. Verder vallen AOW-gerechtigden niet onder de Wet flexibel werken. Uitbreiding van hun arbeidsduur kan namelijk werknemers benadelen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Er zou dan sprake kunnen zijn van arbeidsverdringing.

Medewerkers voorlichten

Licht uw medewerkers voor over de mogelijkheden van de Wet flexibel werken. Maken zij daar goed gebruik van, dan kan dat ook in uw voordeel zijn. Een evenwichtige afstemming van werk en privé verbetert namelijk de motivatie en prestaties van uw personeel.

Bron: PWnet


Gerelateerde items

 • Het laatste nieuws over Het Nieuwe Werken

  Het laatste nieuws over Het Nieuwe Werken

  Elke twee weken een update over Het Nieuwe Werken in uw inbox?

  Meld u aan voor de nieuwsbrief

 • Ga Het Nieuwe Werken voorbij!

  Traditionele organisatiemodellen en vormen van management verliezen steeds meer terrein. Door de snelle veranderingen op maatschappelijk, economisch en technologisch gebied zien bedrijven zich genoodzaakt om wendbaar te zijn en efficiënt te werken. Hierbij staat niet alleen de klant centraal: het belangrijkste kapitaal van uw organisatie is uw werknemer.

  Maatwerk voor medewerkers gaat een stap verder

  ‘Het Nieuwe Werken’ is een uitkomst van de technologische ontwikkelingen, die tijd- en plaats onafhankelijk werken mogelijk maken. Maatwerk voor medewerkers gaat een stap verder. Het personaliseren van werk komt centraal te staan, waarbij HR een belangrijke rol speelt. Zodat u zoveel mogelijk van uw medewerkers, zo lang mogelijk aan het werk kan houden. Op een gezonde en gemotiveerde manier.

  Op 13 december vind het congres De Toekomst van werk is maatwerk plaats. Naast een unieke ontmoeting met dé HR-rebel Frederik Anseel, krijgt u concrete handvatten om te werken om te werken aan uw eigen vernieuwing.

  Bekijk hier het programma

 • Sponsored content

  Verrijk je online werkplek

  Veel werkgevers bieden hun medewerkers tegenwoordig een online werkplek, waarmee ze gemakkelijk en veilig op hun tablet of smartphone kunnen werken. Maar benutten bedrijven wel alle mogelijkheden van de online werkplek? KPN werkplek-expert Harald den Houter vertelt je er meer over.

  Lees verder

   

 • HNW – kies voor ontwikkeling

  HNW – congres / training / masterclass

  Het HNW-congres was een groot succes met 250 HNW-professionals.
  Bekijk de presentaties

  Dieper ingaan op HNW?
  Volg de 5-daagse masterclass bij organisaties op locatie. Bekijk het programma
  Volg de training ‘Leidinggeven aan nieuwe vormen van werken’ Bekijk de training

 • App bepaalt welk type Nieuwe Werker u bent

  Hoe gaat u om met Het Nieuwe Werken? Is het eigenlijk wel geschikt voor u? Over Het Nieuwe Werken heeft samen met Qidos een app gelanceerd, waarmee u in drie snelle stappen kunt controleren hoe geschikt u bent voor Het Nieuwe Werken.

  Download de app in iTunes

  Download de app in Google play

 • Volg ons ook via Twitter en Linkedin

  Congres Over het Nieuwe Werken
  Tijdens de 8e editie van het congres Over Het Nieuwe Werken delen topsprekers van toonaangevende organisaties hun visie, kennis, de laatste ontwikkelingen en vooral ook hun ervaringen.
 • Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.
  Over Het Nieuwe Werken wordt mede mogelijk gemaakt door:
  Bekijk meer Vakmedianet Communities: