Stelling

"Kantoortuinen maken mensen a-socialer."

View en reageer
Een werkplek die werkt

Doe de werkplekchecker!

Hoe geef je leiding…

... aan al die Nieuwe Werkers

Gratis e-mailnieuwsbrief

Elke twee weken in uw inbox?

Partners
HomeDossiersCultuurverandering en managementHet ABC van sociale innovatie

Achtergrond

Het ABC van sociale innovatie

Het Nieuwe Werken is slechts een van de vele manieren waarop je in een organisatie gestalte kunt geven aan sociale innovatie. Maar wat is sociale innovatie precies en wat zijn de belangrijkste begrippen?

Arbeidsproductiviteitparadox
De tegenstrijdigheid dat de Nederlandse economie geldt als een van de meest productieve ter wereld, terwijl de groei van de Nederlandse arbeidsproductiviteit stagneert in vergelijking met concurrerende economieën. Dat is zorgelijk en geldt als een van de argumenten voor vernieuwing van arbeidsinzet en dus voor sociale innovatie.

AWVN
Werkgeversvereniging die zich als een van de eerste organisaties in Nederland sterk heeft gemaakt voor de realisatie van sociale innovatie/slimmer werken. De vereniging looft jaarlijks vier kwartaalprijzen uit voor een succesvolle toepassing van sociale innovatie. Een daarvan wordt de winnaar van de AWVN Innovatietrofee.

Cao van de toekomst
Vernieuwing van de cao die rekening houdt met het huidige spanningsveld tussen collectiviteit en individualiteit. Door sociale innovatie speelt vooral het laatste een grotere rol, waardoor de behoefte aan een nieuw soort cao is ontstaan. Daarin spelen technologie en sociale media een rol en doet idealiter iedereen actief mee (los van het lidmaatschap van een vakbond).

Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor
Jaarlijks onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarmee in kaart wordt gebracht welke management- en organisatiekenmerken de innovatiekracht van ondernemingen bepalen. Uit de monitor blijkt onder andere dat sociale innovatie loont in termen van verbeterde winst, bedrijfsgroei en verhoogde productiviteit.

Flexicurity
Vernieuwing en modernisering van de arbeidsmarkt waarin flexibiliteit wordt gecombineerd met nieuwe zekerheden. Het begrip flexicurity is ontwikkeld door de Tilburgse hoogleraar Ton Wilthagen, die ook directeur is van onderzoeksinstituutReflecT.

Het Nieuwe Werken
Vaak gezien als synoniem voor sociale innovatie. Dat is een misverstand. Het Nieuwe Werken slaat vooral op het principe van plaats- en tijdonafhankelijk werken en heeft dus sterke IT- en facilitaire componenten. Het Nieuwe Werken is niet mogelijk zonder een vorm van sociale innovatie. Maar het is heel goed mogelijk om sociale innovatie toe te passen, zonder Het Nieuwe Werken in te voeren.

Innovatieparadox
Het feit dat klassieke R&D slechts voor een kwart van alle geslaagde, technische innovaties verantwoordelijk is. Dit toonde onderzoek van professor Henk Volberdaal in 2006 aan. Sociale innovatie (het verbeteren van de bedrijfsprocessen) zorgt voor 75 procent van alle geslaagde vernieuwingen. Dit was voor het Innovatieplatform de aanleiding om hetNederlands Centrum voor Sociale Innovatie (zie hierna) op te richten. Het onderzoek van Volberda wordt jaarlijks herhaald (zie hiervoor bij de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor).

Innovatieplatform
Platform van vertegenwoordigers van de Nederlandse kenniseconomie dat tijdens twee kabinetten Balkenende als doel had innovatie en ondernemerschap in Nederland te stimuleren.

Kennisbank sociale innovatie
Kennisbank van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie waarin artikelen, onderzoeken en praktijkcases op het gebied van sociale innovatie zijn verzameld.

MKB Krachtcentrale
Dit was een gezamenlijk programma van Syntens en hetNederlands Centrum voor Sociale Innovatie om in 2010 duizend bedrijven te stimuleren om slimmer te gaan werken. Initiatiefnemers zijn het Innovatieplatform en het Ministerie van Economische Zaken.

Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie
Een in 2006 opgestart initiatief dat gericht is op het bevorderen en initiëren van innovaties op het terrein van management, organisatie en arbeid. Het centrum wil op die manier bijdragen aan de verhoging van de arbeidsproductiviteit, betere benutting van talent binnen organisaties en meer werkplezier.

Sociaal akkoord
Een nieuwe, moderne relatie tussen werknemers en werkgevers die nodig is om sociale innovatie tot stand te brengen en tegelijk te verankeren in het Nederlandse polderlandschap. Dat is een van de redenen waarom Alexander Rinnooy Kan (voorzitter van de Sociaal-Economische Raad) zo’n waarde hecht aan het begrip. Hij vat de in zijn ogen noodzakelijke vernieuwing graag samen in de term ‘sociaal akkoord’. Een begrip dat landelijke bekendheid heeft gekregen dankzij de inspanningen van de zogeheten Baliegroep, een denktank van personen uit de wereld van werkgevers, werknemers en overheid.

Sociale innovatie
Een vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd. Dat gebeurt op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn. Alternatieve begrippen zijn innovatief organiseren en slimmer werken.

Zelfroosteren
Een andere kijk op bedrijfs- en werktijden waarin werknemers zelf eigen werktijden bepalen. Dat gebeurt binnen de bandbreedte van uren die de werkgever vaststelt op grond van het werkaanbod.

Zelfsturing
Een nieuwe manier van organiseren waarin medewerkers worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk, wat zowel het werk aantrekkelijker maakt als de productiviteit doet toenemen. Daarom is zelfsturing een van de basisprincipes van sociale innovatie.

(Born:GIDS Online)


Gerelateerde items

 • Het laatste nieuws over Het Nieuwe Werken

  Het laatste nieuws over Het Nieuwe Werken

  Elke twee weken een update over Het Nieuwe Werken in uw inbox?

  Meld u aan voor de nieuwsbrief

 • Sponsored content

  Verrijk je online werkplek

  Veel werkgevers bieden hun medewerkers tegenwoordig een online werkplek, waarmee ze gemakkelijk en veilig op hun tablet of smartphone kunnen werken. Maar benutten bedrijven wel alle mogelijkheden van de online werkplek? KPN werkplek-expert Harald den Houter vertelt je er meer over.

  Lees verder

   

 • HNW – kies voor ontwikkeling

  HNW – congres / training / masterclass

  Het HNW-congres was een groot succes met 250 HNW-professionals.
  Bekijk de presentaties

  Dieper ingaan op HNW?
  Volg de 5-daagse masterclass bij organisaties op locatie. Bekijk het programma
  Volg de training ‘Leidinggeven aan nieuwe vormen van werken’ Bekijk de training

 • App bepaalt welk type Nieuwe Werker u bent

  Hoe gaat u om met Het Nieuwe Werken? Is het eigenlijk wel geschikt voor u? Over Het Nieuwe Werken heeft samen met Qidos een app gelanceerd, waarmee u in drie snelle stappen kunt controleren hoe geschikt u bent voor Het Nieuwe Werken.

  Download de app in iTunes

  Download de app in Google play

 • Volg ons ook via Twitter en Linkedin

  Congres Over het Nieuwe Werken
  Tijdens de 8e editie van het congres Over Het Nieuwe Werken delen topsprekers van toonaangevende organisaties hun visie, kennis, de laatste ontwikkelingen en vooral ook hun ervaringen.
 • Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.
  Over Het Nieuwe Werken wordt mede mogelijk gemaakt door:
  Bekijk meer Vakmedianet Communities: