Stelling

Als ik flexibeler mijn uren zou kunnen invullen, krijg ik meer balans in mijn leven

View en reageer
Een werkplek die werkt

Doe de werkplekchecker!

Hoe geef je leiding…

... aan al die Nieuwe Werkers

Gratis e-mailnieuwsbrief

Elke twee weken in uw inbox?

Partners
HomeHRMVijf vragen over de Wet flexibel werken

HRM

Vijf vragen over de Wet flexibel werken

Het Nieuwe Werken is een zaak van werkgevers en werknemers, maar werkgevers laten het er nog te veel bij zitten. Dat zegt Eddy van Hijum in reactie op vragen die we hem hebben voorgelegd. Het CDA-Kamerlid is een van de initiatiefnemers van de Wet flexibel werken, die moet bijdragen aan een cultuuromslag op de werkvloer.

Van Hijum en zijn GroenLinks-collega Ineke van Gent dienden in september de Wet flexibel werken in. Zij gingen hiermee verder dan een voorstel van minister Kamp (Sociale Zaken). Dat moet het voor werknemers makkelijker maken hun werkweek aan te passen.

Door de initiatiefwet van Van Gent en Van Hijum kunnen werknemers vanaf 2013 hun werkgever verzoeken om flexibel te werken. Dit verzoek kan de werkgever afwijzen, maar deze moet dit dan wel goed motiveren, zoals ook het geval is bij het recht op deeltijdwerk (vastgelegd in de Wet aanpassing arbeidsduur).

Voor dit plan tekent zich een meerderheid af in de Tweede Kamer. Voordat de Wet flexibel werken er komt, moet de Raad van State wel eerst adviseren over deze initiatiefwet. Vervolgens is de instemming nodig van de Eerste en de Tweede Kamer.

Vijf vragen over de Wet flexibel werken:

1. Wat is de aanleiding voor de Wet flexibel werken?
‘Werknemers moeten meer mogelijkheden krijgen om te werken op het moment en de plek die hen het beste uitkomt. Door er bijvoorbeeld voor te kunnen kiezen later te beginnen, om de kinderen naar school te kunnen brengen. Of juist eerder, om aan het einde van de dag nog even de boodschappen te kunnen doen voor een zieke ouder, vriend of buurvrouw.

Flexibele werknemers zijn meer tevreden over hun baan. Ze kunnen meer werk aan en ze werken efficiënter. Ook bespaart de werknemer dankzij telewerken reistijd, gemiddeld een uur per dag. Bovendien worden bedrijven aantrekkelijker voor werknemers als die zelf inspraak hebben op hun werktijden.

Dit wetsvoorstel regelt dan ook de mogelijkheid voor de werknemer om een verzoek in te dienen bij de werkgever tot aanpassing van de arbeidstijden en de arbeidsplek. De werkgever dient binnen twee maanden op dit verzoek te reageren.

De werkgever kan een dergelijk verzoek alleen vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen weigeren. Bovendien krijgt de werknemer de mogelijkheid om elk jaar een dergelijk verzoek in te dienen.’

2. Voor wie is de initiatiefwet vooral bedoeld?
‘Wij willen met dit wetsvoorstel een bijdrage leveren aan een cultuuromslag op de werkvloer. Alle werknemers moeten de mogelijkheid krijgen om dit aan te kaarten bij hun werkgever.

Natuurlijk lenen niet alle taken zich voor flexibele arbeidstijden. Maar er zijn wel steeds meer mogelijkheden om flexibel te werken. De secretaresse van een bouwbedrijf valt onder dezelfde cao als de bouwvakkers, maar er is geen dwingende reden om haar werktijden niet flexibel in te richten. Zelfs voor de bouwvakkers zijn er mogelijkheden om de werktijden minder rigide in te vullen.

Er zijn technisch bovendien steeds meer mogelijkheden om thuis te werken. Vooralsnog worden deze mogelijkheden nog meer benut door mannen dan door vrouwen. En telewerken is nu nog vooral een zaak van hoger opgeleiden. Deze punten willen we ook veranderen door middel van deze initiatiefwet.’

3. Kunnen werkgevers en werknemers dit niet onderling regelen?
‘In principe is dit inderdaad een zaak van werkgevers en werknemers zelf, maar die laten het er nog te veel bij zitten. Ze voelen te weinig urgentie. Tegelijkertijd zie je wel een enorme behoefte bij werknemers. Voor jonge ouders staat de wens voor meer flexibiliteit qua werktijden en werkplek met stip op één, ver boven meer kinderopvangmogelijkheden en verlof.

Je ziet dat in nog maar weinig cao’s hierover afspraken zijn gemaakt zijn. Overigens is het wettelijk recht zoals dat wordt voorgesteld niet van toepassing op werknemers die onder de werking van een cao vallen met inhoudelijke bepalingen over flexibel werken. Als sociale partners dus zelf al ter zake doende bepalingen hebben opgenomen, is dat ook uitstekend.’

4. Wat heeft een leraar of bouwvakker hieraan?
‘Net als voor alle werknemers is het ook voor leraren en bouwvakkers van groot belang om een goede balans aan te brengen tussen werken en privé. Ook in sectoren die zich op het eerste gezicht minder lenen voor flexibel werken, zijn er best mogelijkheden.

Het Nieuwe Werken is ook vooral een slimmere manier van zaken organiseren. Opdrachtgevers in de bouw kunnen bijvoorbeeld beperkingen ten aanzien van werklast en overlast wegnemen. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van fictieve kortingen voor aanbieders die hun mobiliteit slim regelen. Voor bouwvakkers zijn ook vormen van zelfroosteren mogelijk.

Ook voor leraren zijn er mogelijkheden op dit vlak, bijvoorbeeld door de technologische ontwikkelingen. Het wetsvoorstel draagt bij aan de cultuuromslag die dit soort slimmere oplossingen mogelijk en vanzelfsprekend moet maken.’

5. Hoe ziet u de toekomst van Het Nieuwe Werken?
‘Het is belangrijk dat Het Nieuwe Werken niet blijft hangen in een hype. Het Nieuwe Werken zal zich de komende jaren verder moeten ontwikkelen. Het biedt wel degelijk veel kansen voor de werknemer als voor de werkgever.

Enerzijds biedt het mogelijkheden om de eigen verantwoordelijkheid van de professional te benadrukken. De werkgever moet de werknemer het vertrouwen bieden om zelfstandiger binnen de organisatie te kunnen functioneren. Hierbij hoort ook een flexibele werkomgeving met een goede balans tussen arbeid en privé.

Anderzijds biedt het de werkgever een flexibele en tevreden werknemer. Het initiatiefwetsvoorstel probeert bij te dragen aan het creëren van een goede werkomgeving. Dit draagt bij aan goed functionerende arbeidsmarkt en een bloeiende economie.’

Wat vindt u van de Wet flexibel werken? Zou u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Geef hieronder uw reactie.


Gerelateerde items

 • Het laatste nieuws over Het Nieuwe Werken

  Het laatste nieuws over Het Nieuwe Werken

  Elke twee weken een update over Het Nieuwe Werken in uw inbox?

  Meld u aan voor de nieuwsbrief

 • Agile werken voor HR

  Sturing geven aan de wendbare organisatie
  De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Digitale ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en voor je het weet loopt u als organisatie een achterstand op. Om snel op alle veranderingen in te kunnen spelen is het belangrijk om als organisatie wendbaar (agile) te zijn.

  Wat betekent agile werken voor uw medewerkers? En hoe richt u de HR-instrumenten zoals beoordelen, belonen, werving, selectie en talentmanagement hierop in?

  Op 18 september organiseert PW. het congres Agile werken voor HR om professionals handvatten te geven voor de transformatie naar een Agile organisatie.

  Bekijk hier het programma

 • Sponsored content

  Verrijk je online werkplek

  Veel werkgevers bieden hun medewerkers tegenwoordig een online werkplek, waarmee ze gemakkelijk en veilig op hun tablet of smartphone kunnen werken. Maar benutten bedrijven wel alle mogelijkheden van de online werkplek? KPN werkplek-expert Harald den Houter vertelt je er meer over.

  Lees verder

   

 • HNW – kies voor ontwikkeling

  HNW – congres / training / masterclass

  Het HNW-congres was een groot succes met 250 HNW-professionals.
  Bekijk de presentaties

  Dieper ingaan op HNW?
  Volg de 5-daagse masterclass bij organisaties op locatie. Bekijk het programma
  Volg de training ‘Leidinggeven aan nieuwe vormen van werken’ Bekijk de training

 • App bepaalt welk type Nieuwe Werker u bent

  Hoe gaat u om met Het Nieuwe Werken? Is het eigenlijk wel geschikt voor u? Over Het Nieuwe Werken heeft samen met Qidos een app gelanceerd, waarmee u in drie snelle stappen kunt controleren hoe geschikt u bent voor Het Nieuwe Werken.

  Download de app in iTunes

  Download de app in Google play

 • Volg ons ook via Twitter en Linkedin

  Congres Over het Nieuwe Werken
  Tijdens de 8e editie van het congres Over Het Nieuwe Werken delen topsprekers van toonaangevende organisaties hun visie, kennis, de laatste ontwikkelingen en vooral ook hun ervaringen.
 • Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.
  Over Het Nieuwe Werken wordt mede mogelijk gemaakt door:
  Bekijk meer Vakmedianet Communities: